Hem > Låna pengar > Billån > Låneskydd

/Global/bilder/l%c3%a5neskydd_600.jpg

Låneskydd ingår tre månader när du tecknar ett billån eller fritidslån

Låneskydd är en försäkring som betalar ditt bil- och fritidslån i upp till ett år om du blir sjuk eller arbetslös. Det är tillfällen då det är skönt att slippa bekymra sig för sitt lån.

Låneskydd täcker dina aviserade månadsbetalningar för lånet om du skulle råka ut för något av följande:

 • Sjukskrivning i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare
 • Ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd
 • Sjukhusvistelse i mer än 7 dagar – skydd för dig som är egenföretagare

För att teckna Låneskydd behöver du:

 • Vara bosatt i Sverige
 • Vara minst 18 år men inte ha uppnått 65 års ålder vid försäkringens start
 • Ha en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka eller är egen företagare med f-skattsedel
 • Vara fullt frisk och fullt arbetsför
 • Inte medveten om förestående sjukskrivning vid tecknandet av försäkringen
 • Inte medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Vad kostar låneskydd?

Låneskyddet ingår kostnadsfritt i tre månader, utöver leveransmånaden. Detta gäller alla som uppfyller grundkraven. Efter tre månader kontaktar vi dig, och du väljer själv om du vill fortsätta.

Försäkringspremien är 6,5 procent av månadskostnaden för ditt lån. Exempel: om ditt lån kostar 1 000 kronor i månaden, får du Låneskydd för bara 65 kronor extra. Försäkringspremien redovisas separat på fakturan.

Förläng ditt låneskydd

När den kostnadsfria perioden är slut väljer du själv om du önskar behålla Låneskydd även i fortsättningen. Vi kommer att kontakta dig när det är dags att förlänga försäkringen. Det går också bra att kontakta oss via Internetbanken eller kundservice.

Exempel på fall där försäkringen inte gäller:

 • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk.
 • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
 • Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande.
 • Komplikationer vid graviditet och som av specialist betraktas som normal graviditet.
 • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet.
 • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen.
 • Anställning som har varit tidsbegränsad (t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader.
 • Arbetslöshet som är frivillig

Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse.


Kontakta oss
08-470 79 80 mån-fre 09–17

Internetbanken
Logga in